top of page

Būk Atsakingas Programa

Berilio mokslo ir technologijų asociacija (BeST) pristato jums savo „Būk atsakingas“ berilio produktų priežiūros programą. Šioje svetainėje pristatomi dažniausi berilio panaudojimo būdai, taip pat pateikiama informacija ir rekomendacijos, kaip pagerinti darbuotojų apsaugą gaminant berilio turinčias medžiagas ir su jomis dirbant. BeST atstovauja pagrindinius berilio importuotojus į ES. Išsamią programos „Būk atsakingas“ versiją anglų kalba galite rasti svetainėje www.berylliumsafety.eu.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Briuselis

Tel.: +32 (0)2 213 74 20

El. p.: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

KAS YRA BERILIS?

Berilis yra gamtoje randamas elementas, išgaunamas iš tokių mineralų kaip berilio metalas. Gryno berilio metalo lydymosi temperatūra yra neįprastai aukšta, jis yra lengviausias iš visų kietų, chemiškai stabilių elementų. Berilis yra trečdaliu lengvesnis už aliuminį, tačiau šešis kartus standesnis už įprastą plieną.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

KAIP

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMAS BERILIS?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Dažniausiai berilis yra naudojamas vario berilio (CuBe) metalo lydinyje, kuriame berilio būna iki 2%. Gamyboje naudojamos įvairios CuBe formos: strypų, juostų, vamzdžių, plokščių. Berilio turintys lydiniai naudojami elektros ir elektronikos įrangoje, medicinos įrangoje, energijos tyrinėjimuose, povandeninėse konstrukcijose, plastiko formose, slėgio jungikliuose, orlaiviuose, kosminėje erdvėje, ryšių, automobilių ir sunkiosios įrangos gamyboje, kur itin svarbu patikimumas ir ilgas tarnavimo laikas.

Potential Health Effects
image005.png

GALIMAS

BERILIO POVEIKIS SVEIKATAI

Darbas su berilio turinčiomis medžiagomis gali kelti pavojų sveikatai, jei nesilaikoma saugumo taisyklių, ypač kai darbo metu kyla dulkės. Įkvėpus ore esančio berilio, jautriems asmenims gali išsivystyti sunki plaučių liga, galinti baigtis mirtimi.

Berilio turinčių gaminių gamintojai ir platintojai parengia saugos duomenų lapus (SDS), gaminio informacijos lapus (PIS) arba saugos informacijos lapus (SIS), kuriuose pateikiamos papildomos sveikatos, saugos ir aplinkosaugos rekomendacijos, kurias būtina perskaityti ir suprasti prieš dirbant su berilio turinčiomis medžiagomis. 

BWPM

DIRBANČIŲJŲ

SU BERILIU APSAUGA

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Jei darbo metu ore susidaro berilio dulkės ar dūmai, turi veikti tokios sąlyčio mažinimo priemonės, kaip vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Darbuotojų apšvitos, viršijančios profesinės apšvitos ribą (OEL), nėra matomos, todėl pramonės higienistui ar kitam kvalifikuotam darbuotojų sveikatos ir saugos specialistui reikia surinkti oro mėginius, kad jie būtų lyginami su taikomu OEL.

 

„BeST“ programos „Būk atsakingas“ šerdis yra dirbančiųjų su beriliu apsaugos modelis (BWPM), pagrįstas aštuoniais elementais, kuriuos turi naudoti vadovybė ir darbuotojai.

Svarbu, kad berilis

                           

                   Nepatektų į plaučius                           Būtų naudojamas švariose

                                                                                 darbo vietose

                           

                    Nepatektų ant odos                           Nepatektų ant drabužių

                         

                           

                    Būtų laikomas, kur numatyta             Būtų tik darbo zonoje

                         

                           

                     Būtų tik gamykloje                              Būtų naudojamas tik

                                                                                  kvalifikuotų darbuotojų

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

It is understood that this model is not a one size fits all approach and that end users may need all or only part of this model in their workplace. The success of this model recognizes that exceptional beryllium safety performance can be achieved by a combination of operating manager ownership of safety, a disciplined use of the beryllium worker protection model and active worker involvement.

Controlling Workplace Exposures

POVEIKIO KONTROLĖ DARBO VIETOJE

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM pateiktos naudingos rekomendacijos ir informacija vadovams, atsakingiems už patalpas, kuriose darbuotojai tvarko berilio turinčias medžiagas, iš kurių išsiskiria ore liekančios dalelės. Modelis skatina naudoti inžinerinės ir praktinio darbo valdymo priemones (įskaitant asmens apsaugos priemones), kad būtų suvaldytas galimas poveikis darbuotojams. Poveikio valdymo priemonės, kuriomis ribojamas dulkių išmetimas ir sklaida, turi būti naudojamos, kad darbo su beriliu vietos būtų švarios, o dirbant berilio dalelės nepatektų į plaučius, ant odos ar drabužių; jos turi būti naudojamos darbo vietoje ir visoje gamyklos teritorijoje, jas turi būti įmanoma įvertinti ir įgyvendinti kaip tinkamas. Darbuotojai turi būti išmokyti, kaip saugiai dirbti.

Pagrindinės poveikio mažinimo priemonės yra inžinerinės valdymo priemonės ir akivaizdžios švaros darbo vietoje užtikrinimas. Vietinės ištraukiamosios ventiliacijos naudojimas, proceso izoliavimas ir drėgnas apdorojimas dažnai būna veiksmingos priemonės ore pasklindančių dalelių susidarymui kontroliuoti. Gali būti reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, tokios kaip respiratorius, pirštinės, apsauginiai drabužiai ir batų apdangalai.

Svetainėje www.berylliumsafety.eu, „BeST“ pateikia poveikio šaltinių įrankį, apibūdinantį rizikos tikimybę atsižvelgiant į veiklos tipą ir pateikiantį nurodymų dėl konkrečių darbo aktualijų. Šiame įrankyje yra ir darbuotojų mokymo priemonės.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖSENA

Darbdaviai turėtų laikytis atitinkamų valstybių narių nustatytų sveikatos stebėsenos darbo vietoje reikalavimų. Tačiau „BeST“ rekomenduoja bet kuriam darbuotojui, kuriam pasireiškia berilio poveikio požymiai ar simptomai, apsilankyti pas patyrusį lėtinių plaučių ligų gydytoją. Simptomai gali būti dusulys, nepaaiškinamas kosulys, nuovargis, svorio kritimas, karščiavimas ir prakaitavimas naktį. Europos šalys yra nurodžiusios saugos ir sveikatos darbe kontaktinius centrus, kurie paprastai yra kompetentingos nacionalinės institucijos. Nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą galite rasti mūsų svetainėje anglų kalba.

Uses, Benefits and Critical Applications

BERILIO NAUDOJIMAS, PRIVALUMAI IR SVARBIAUSIOS TAIKYMO SRITYS

Dėl neprilygstamo savybių derinio berilis ir berilio turinčios medžiagos tapo svarbiomis medžiagomis įvairiausioms komercinėms ir vyriausybinėms reikmėms. Šios medžiagos duoda neprilygstamą naudą visuomenei, jos pasirenkamos tada, kai nesėkmės negalima leisti. Berilis yra ES ypatingai svarbi žaliava (CRM) ir įtraukta į ES CRM sąrašą nuo pirmojo jo paskelbimo 2011 m.

strip after pressed-1.jpg
bottom of page